Adresas: 
Gedvydžių g. 25, Vilnius
Tel.: 5-248 3544

Internetinė svetainė: 
http://www.darzeliai.tk/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lenkų, lietuvių, rusų
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Ugdymo programos

Priešmokyklinėse grupėse ugdymą organizuojame pagal bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą švietimo ir mokslo ministro 2002 m. liepos 24 d. įsakymu Nr.1147, taip pat pagal priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimo metodines rekomendacijas.

„Zipio draugai“ – tarptautinė programa 5–7 m. vaikams; jos tikslas – pagerinti emocinę vaikų savijautą, padedant jiems įgyti socialinių bei sunkumų įveikimo gebėjimų.

Organizuojamas papildomas ugdymas: veikia šokio studija, choras. Vaikams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais teikiama logopedo pagalba. Pedagogų darbe stebimi nauji ugdymo metodai, būdai. Daug dėmesio skiriama ugdymo individualizavimui, diferencijavimui. Sukurta bazė priešmokyklinio ugdymo grupėse. Pagal reglamentuojančius priešmokyklinių grupių darbą dokumentus sudaryta ugdančioji aplinka, įrengtos veiklos zonos pagal vaikų kompetencijas.

Pasiekta ženklių pokyčių ryšiuose su šeima. Šeimos aktyviai talkina rengiantis įvairioms pramogoms, šventėms, parodoms, akcijoms, dalyvauja jose. Siūlo idėjas ugdymo procesui gerinti, talkina jį organizuojant, rengia ir įgyvendina bendrus projektus. Susiformavo įstaigos tradicijos.
Kryptingai siekta įstaigos veiklos viešumo. Organizuojami renginiai už įstaigos ribų, kurie jau tapo tradiciniais : rusų tradicijų festivalis „Slavų vainikas“, festivalis „Džiaukimės drauge“, ikimokyklinių įstaigų menų festivalis „Jaunų talentų beieškant“, „Teatras ir vaikas“.


Plėtojami ryšiai su kitomis ugdymo institucijomis. Sukaupta bendradarbiavimo patirtis (vadybos, pedagoginės veiklos, ugdytinių kūrybos darbų mainų, bendrų renginių, sveikatos ugdymo, ryšių su šeima, etnokultūros tradicijų ir kt.) įteisinta pasirašytomis draugystės ir bendradarbiavimo sutartimis su Gardino miesto Švietimo skyrių ir ikimokyklinių įstaigų pedagogais, Lietuvos „Slavų vainikas" asociacijai.