Adresas: 
Gedvydžių g. 25, Vilnius
Tel.: 5-248 3544

Internetinė svetainė: 
http://www.darzeliai.tk/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lenkų, lietuvių, rusų
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Logopedo pagalba

Ugdytinių, kurie lanko ugdymo įstaigą, kalbos ir komunikacijos sutrikimus įvertina darželyje dirbantis logopedas. Jei logopedinio tyrimo duomenų nepakanka tiksliam kalbos ir komunikacijos sutrikimui nustatyti, logopedas gali prašyti vaiko tėvų (ar globėjų) atlikti papildomus medicininius tyrimus ar suderinęs su įstaigos, kurią lanko vaikas, specialiojo ugdymo komisija siųsti vaiką į pedagoginę psichologinę tarnybą nuodugniam specialistų įvertinimui. Logopedas dirba individualiai ir su grupėmis. Konsultuoja grupių auklėtojas, vaikų tėvelius.